Ambients

Jaume I

Ambients

Dues tardes a la semana els nens i nenes del parvulari comparteixen vivències i reflexions en uns ambients als quals poden anar segons els seus interessos i motivacions.Devant seu troben vuit espais diferents ( ciències, joc simbòlic, comunicació, expressió, construcció, llum, plàstica, motriu ) que l’equip de mestres del parvulari ha dissenyat per ajudar-los a desenvolupar totes les seves capacitats.

Els nens i nenes es fan emprenedors : decideixen què volen fer , quanta estona volen dedicar a una proposta ;observen i analitzen nous materials i interactuen cadascu segons les seves possibilitats . La conversa està molt present: entre un infant que explica allò que pensa i un adult que l’acompanya en el seu raonament, però també entre companys que busquen compartir una experiència, sumar esforços i construir alguna cosa junts. De ben segur sense adonar-se’n aprenen a fer equip.

Gaudir d’aprendre , sense presses ,començant a construir eines fonamentals per a ciutadants del segle XXI impossibles de cercar a GOOGLE.