COM TREBALLEM A L’AMPA?

FUNCIONAMENT

Com treballa l’AMPA

Els pares i mares que formem part de la junta de l’AMPA decidim prendre de manera voluntària una implicació i responsabilitat directae en el funcionament de les activitats promogudes.

El nostre funcionament es bàsicament assembleari. Fem de dues a tres assemblees generals anuals i reunions periòdiques mensuals obertes a tots els socis.

També comptem amb algunes comissions per temes puntuals i que requereixen més temps, com ara la socialització o l’hort.