El treball

amb les Universitats

El treball amb les Universitats

ESCOLA DE PRÀCTIQUES

L’escola està en constant moviment i ens agrada col·laborar en projectes. Un d’aquests en el que creiem és amb la formació de nous Mestres; és per això que tenim contacte amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Rebem alumnes en pràctiques d’aquestes dues universitats i els integrem a l’aula. Un mestre de l’escola els rep en la seva especialitat i el guia en la realització d’unes bones pràctiques educatives. Estem molt contents dels resultats i creiem que és un bon procés d’aprenentatge a tres bandes: pels futurs Mestres, pels alumnes de l’escola i per nosaltres com a Mestres que formem l’escola.

Universitat de Barcelona
UAB