Monitoratge

Menjador

Monitoratge

Cada curs té un grup de monitors que realitzen una tasca conjunta per tal d’acompanyar, ensenyar i educar dia a dia a la mainada durant l’estona de menjador.