Preu del menjador

Jaume I

Preu del menjador

El preu mensual del Servei de Menjador Escolar és el resultat del nombre total dels dies lectius dividit pels 10 mesos del curs escolar. Això fa que, independentment del nombre de dies del mes, el preu mensual és sempre el mateix, està prorratejat.