Projecte

Aprenentatge Compartit

Projecte Aprenentatge Compartit

PROJECTE APRENENTATGE COMPARTIT

A l’escola cada curs busquem un eix comú que ens permet construir els aprenentatges d’una

manera compartida. Es tria un tema prou ampli que dóna la possibilitat d’un treball

interdisciplinari i que durant el curs proposa activitats diverses que es realitzen des de P3 fins a

6è.. N’hi ha un seguit de fixes com l’engalanada de l’entrada de l’escola amb mòbils que fan les

famílies de l’escola, el Carnestoltes o el Festival final de curs. Però, per altra banda, cada cicle

realitza activitats d’aprenentatge sobre el tema escollit.

Projecte Aprenentatge Compartit
Projecte Aprenentatge Compartit
Projecte Aprenentatge Compartit