Projecte

de llengua

Projecte de llengua

Lectura:

L’escola forma part del Programa d’Impuls per la Lectura d’Ensenyament que té com a finalitat augmentar la competència lectora dels nens i de les nenes , com a garantia d’una plena participació en la societat actual.

Amb les activitats que realitzem pretenem que assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

15 minuts matinals: A l’inici de la jornada, quan l’alumnat arriba a l’escola, fem tota la Primària 15 minuts de lectura silenciosa, de 3 a 5 dies segons disponibilitat horària.

Taller de lectura: Es fa a tota la Primària en la mateixa franja horària (dijous d’11:30 a 12:30) amb tres nivells lectors.

Dinamitzacions: Participació a les activitats de dinamització lectora que fomenta el Centre de Recursos Pedagògics (El llibre secret de les adreces, Interconte, Hi havia una vegada...).

Capsa d’estratègies de comprensió lectora: Materials i activitats que fomenten l’aprenentatge d’estratègies de comprensió lectora a l’educació infantil i al cicle inicial.

Biblioteca: un racó per llegir

La biblioteca ha tingut sempre voluntat de ser un punt clau en el desenvolupament de la competència lectora de l’alumnat. Per aquest motiu, sempre està oberta a tot l’alumnat des de diversos formats. Cada classe, té assignada una sessió setmanal. A Educació infantil i a Cicle inicial, es realitza l’hora del conte. A Cicle mitjà, es potencia la lectura silenciosa i a Cicle superior, es porta a terme un Taller d’invitació a la lectura.

Per altra banda, es potencia el préstec de llibres per portar a casa des de P5 fins a 6è.

Padrins i fillols:

L’activitat “Padrins i fillols” és una trobada entre petits i grans (P5 i 5è – 1r i 6è) que esdevé un moment farcit d’emocions, de coneixences i tendresa, de manera que es creen fantàstics vincles afectius.
Per altra banda, pretenem que sigui un estímul de la lectura, tant per als més petits que poden escoltar històries meravelloses de la lectura dels grans, com també per aquests, ja que en ser models poden millorar el seu nivell. A més, se sol establir un feedback amb el qual els més petits inicien els seus primers passos en la lectura acompanyats i aquest fet és molt important.

Motxilles viatgeres:

Els nens i les nenes de P3 i P4 porten a casa durant una setmana la motxilla viatgera, amb llibres, per tal que els comparteixin amb la família.
La tria dels llibres ha estat molt acurada i seleccionada, perquè l’estona de lectura compartida sigui agradable i enriquidora. A més, la motxilla porta un diari de lectures, on cada família pot escriure allò que més li plagui entorn la lectura i els llibres.

La tria de la Jaumeta:

La tria de la Jaumeta és una activitat de dinamització que s’ofereix als alumnes de Cicle superior i que va començar el curs 2014 – 2015. Amb ella, es pretén engrescar els nois i les noies en el plaer de la lectura, reforçar-ne l’hàbit i la comprensió lectora.
Amb aquest joc se’ls convida, de manera voluntària, a llegir una selecció de 6 llibres de diversos estils narratius, a participar en el Quiz de la Jaumeta –joc de preguntes i respostes realitzades pels mateixos alumnes – i en la festa final on s’esmorza, es parla de les lectures i s’escull el llibre de la Jaumeta. Operació Gertrudis d’Enric Gomà va ser el llibre escollit el curs passat. Quin llibre ho serà aquest curs?

Anglès

We all know that learning a language requires a lot of practice, but how can we encourage the shy students, the ones that are not so eager to participate? In our school there is usually one session a week in a split group. It means that we have half the students with us. This is the best time for games, short writings and presentations, but, most of all, it is the best moment to get everybody participating.

English in primary school is mostly oral, but our students also practice their reading and very basic writing. Again, it is important that they use the language to communicate things that matter to them.

Learning a new language should be challenging and rewarding. Children are not sponges, as many people believe, ready to soak up everything that we want to teach them. They are much more than that. They will learn if they feel that we care about them. They will learn if we give them support. They will learn if we help them to play with the language. They will learn if they can feel proud of their progress. They will learn if we can pass on to them the feeling of achievement that you get when you can communicate in a foreign language. They will learn at their pace, with no worries about the importance of learning English for adult life.

projecte-de-llengua
projecte-de-llengua
projecte-de-llengua
projecte-de-llengua
projecte-de-llengua