Punt

D'escolta

Punt D’escolta

EL PROJECTE DE “CONVIVÈNCIA ESCOLAR I PUNT D’ESCOLTA”

  • El projecte neix per la necessitat de millorar la comunicació en el conflicte escolar;
  • L’escola ha de fer-se conscient que la millora de la convivència en l’àmbit escolar i la resolució de conflictes és una tasca que implica per igual a tots els sectors de la comunitat educativa cap a un model constructiu i pacífic de convivència amb un caràcter global i de transformació.
  • Volem desenvolupar una visió positiva i optimista que el situï com allò que realment és: un procés natural, necessari i potencialment positiu per a les persones.
  • Pretenem millorar el grau de satisfacció pel que fa a les relacions personals entre l’alumnat, professorat, monitoratge i famílies.  Fer sentir a l’alumnat protagonista i responsable de la convivència a l’escola i canviar l’enfocament i la manera de resoldre els conflictes.

Què hem fet des del projecte :

2011-12 : taller de convivència i mediació – consciència i coneixement d’eines pel canvi en l’enfocament

2012-2013 : Un Assessorament per la mediadora Sílvia Casanovas.  Recerca de material i crear un espai que el batejarem amb el nom de : punt d’escolta

2013-1014 : Donar a conèixer al Consell Escolar i definir l’espai i funcionalitat de “PUNT D’ESCOLTA”. Assessorament de Sílvia Casanovas i col.laboració d’alumnes del Màster de mediació , es va identificar  i classificar els tipus de conflictes que es donen, definir les vies d’actuació en funció de tipologia de conflicte. Es veu la necessitat de començar a treballar l’escolta activa a les tutories.

2014-2015 : Recull de contes i activitats per començar a treballar l’escolta activa a les tutories.

2015-16 : Introducció del pal de la paraula a través d’un conte,  activitats d’escolta activa a les tutories  per sensibilitzar als alumnes i donat a conèixer el punt d’escolta que s’obrirà lúltim trimestre d’aquest curs per poder anar a parlar i que t’escoltin algun problema o conflicte que t’amoïni.

  • Es necessari la sensibilització a les famílies sobre el projecte i promoure activitats formatives per tal de generar una interacció familia-escola-alumne.
puntdescolta
puntdescolta2