Què fa

L'AMPA

Què fa l’AMPA

UNA ALTRE MANERA DE PARTICIPAR

Donem suport i assistència a pares ,mares, professorat i alumnat del centre en tot allò que podem i que fa referència a l’educació dels nostres fills.

Promovem la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

Facilitem la col·laboració del centre en l’àmbit social,cultural i laboral del entorn.

Participem en les activitats educatives del centre.

Organitzem:

L’acollida matinal.

El Casal d’Estiu i de setembre.

Les activitats extraescolars.

Sortides familiars.

La socialització del llibres.

Fem les festes de Carnaval i de fi de curs.